Bremžu šķidrums DOT-4, 0,5kg

4.00Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:SDO4500
Grupa:Eļļas, smērvielas, piedevas, šķidrumiBremžu un stūres pastiprinātāju šķidrumi
Ražotājs:
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :15 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :10 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :10 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :11 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :12 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Vienības gatve veikals :6 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Šķidrums ar viršanas temperatūru ne mazāk kā 260°C, paredzēts izmantot hidraulisko bremžu un automašīnu sajūgu. Piemērots lietošanai apkārtējās vides temperatūru no -50°C  līdz +50°C. Savietojams ar ’’DOT-3'’, ’’DOT-5'’, ’’Ņevas’’, ’’Rosa’’, ’’R-3/205'’. Sastāvā ir: 2-(2- metoksietoksi) etanol (CAS Nr. 111-77-3).

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI

Brīdinājuma uzraksti: 

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H302 Kaitīgs, ja norij. H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Drošības datu lapa: SDO4500

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas