russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Vaski virsbūvei

"T-CUT" skrāpējumu aizkrāsošanas zīmulis, 10ml

kods: SRP010
ražotājs: T-cut


ir noliktavā, 20+ gab.
cena 9.59
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.09.2021.

Ātri novērš švīkas un akmeņu triecienu pēdas.  Caurspīdīgs - piemērots lietošanai uz visu veidu krāsām, ieskaitot metālikas krāsojumus.  Viegli un ātri izmantojams.  Smalks uzgalis precīzam remontam bez izsmērējumiem.  Ātri nožūst dažās minūtēs.  Rada cietu, izturīgu un kristāldzidru aizsargslāni.  Aizsargā krāsu no skarbiem laika apstākļiem, rūsēšanas un oksidācijas.  Piemērots lietošanai uz visām krāsotajām metāla virsmām un plastmasām.

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: UZMANĪBU!
Brīdinājuma uzraksti:  EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet putas, oglekļa dioksīdu, sauso pulveri vai ūdens miglu. P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.
Satur: BUTYL ACETATE -norm.
Drošības datu lapa: SRP010