russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Sadzīves ķīmija

Universāls attaukojošs tīrīšanas līdzeklis Clinex S5, 5L

kods: C107
ražotājs: Clinex


ir noliktavā, 20+ gab.
cena 26.18
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.09.2021.

Ļoti koncentrēts, sārmains tīrīšanas-attaukošanas līdzeklis eļļu un smērvielu, rūpnieciskā  piesārņojuma tīrīšanai, kā arī dažādu veidu virtuvēm raksturīgu taukainu netīrumu mazgāšanai. Paredzēts gan rūpīgai tīrīšanai, gan ikdienas tīrības uzturēšanai.

Izmantošana: telpu un aprīkojuma tīrīšanai, kuros veidojas  tauku nosēdumi; stipri eļļainu rūpniecības grīdu, ēku fasāžu, virtuves telpu tīrīšanai; mašīnu, iekārtu, dzinēju un mehānisko detaļu mazgāšanai.
Grīdu tīrīšanai: 5 – 50 ml uz 1 L ūdens.
Rūpniecisko iekārtu tīrīšanai: 5 – 100 ml uz 1 L ūdens.
Dzinēju ārpuses tīrīšanai: 1 – 10 ml  uz 1 L ūdens.

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!
Uz etiķetes norādītie bīstamo sastāvdaļu nosaukumi: Nātrija hidroksīds, kālija hidroksīds
Brīdinājuma uzraksti: 
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi:
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P405 Glabāt slēgtā veidā.
Satur: <5% fosfonāti, <5% anjonu virsmaktīvās vielas, <5% amfotērās virsmaktīvās vielas, <5% nejonu virsmaktīvās vielas, <5% EDTA un to sāļi, <5% NTA un to sāļi.
Drošības datu lapa: C278