russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Sadzīves ķīmija

Tīrīšanas līdzeklis griliem un cepeškrāsnīm Clinex Grill, 1L

kods: C071
ražotājs: Clinex


ir noliktavā, 50+ gab.
cena 5.12
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.09.2021.

Mazgāšanas līdzeklis griliem un cepeškrāsnīm

Spēcīgas iedarbības līdzeklis piedegušu tauku un kvēpu notīrīšanai. Lieliski notīra taukainus, piecepušos netīrumus no dažādām virsmām un priekšmetiem, kas ir izturīgi pret sārmiem. Ideāli izšķīdina un notīra pat visvairāk piecepušas ēdiena atliekas.
Izmantošana
Ieteicams izmantot kā efektīvu tīrīšanas līdzekli griliem, cepeškrāsnīm, cepšanas restēm, plītīm, gāzes plītīm, cepešpannām, žāvētavām u.c. Nebojā emaljētas virsmas. To var izmantot ar "aktīvo putu" tehnoloģijām.

Maisījuma bīstamība:


Signālvārds: BĪSTAMI!
Etiķētē norādītie bīstamo sastāvdaļu nosaukumi: nātrija hidroksīds, kālija hidroksīds.
Brīdinājuma uzraksti:
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi:
P260 Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P405 Glabāt slēgtā veidā.
Satur: <5% fosfāti, <5% nejonu virsmaktīvās vielas
Drošības datu lapa: C071