Antifrīzs Longlife -35°C, G12, sarkans, 4L

7.95Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:SAN004
Grupa:Eļļas, smērvielas, piedevas, šķidrumiDzesēšanas un Tehniskie šķidrumi
Ražotājs:AutoDuals
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā T/C Liiba, Ķekava :28 gbRīgas iela 22a, T/C Liiba, Ķekava, (Piegāde katru dienu)
noliktavā T/C Valdeka, Jelgava :12 gbRīgas iela 11a, T/C Valdeka, Jelgava (Piegāde trešdienās)
noliktavā T/C Maxima, Slokas iela :10 gbSlokas iela 115, T/C Maxima, Rīga (Piegāde ceturtdienās)
noliktavā T/C Rimi, Salaspils :7 gbSkolas iela 4E, T/C Rimi, Salaspils (Piegāde otrdienās)
noliktavā T/C Dauga, Ogre :9 gbRīgas iela 23, T/C Dauga, Ogre (Piegāde otrdienās)
noliktavā T/C Maxima, Vienības gatve :13 gbVienības gatve 113, T/C Maxima, Rīga (Piegāde ceturtdienās)
noliktavā T/C Domina Shopping, Rīga :6 gbIeriķu iela 3, T/C Domina Shopping, Rīga (Piegāde pirmdienās)
Produkta apraksts

Monoetilēnglikolu saturošs dzesēšanas šķidrums - gatavs lietošanai, lietojams visu veidu modernajos benzīna un dīzeļdzinējos ar alumīnija dzinēju blokiem saskaņā ar dzinēju ražotāju norādījumiem. Aizsargā a/m dzinēju un dzesēšanas sistēmu no sasalšanas, pārkaršanas un pret koroziju. Kristalizācijas sākuma temperatūra -37°C. Maiņas intervāls – 5 gadi vai 250 000 km.

Maisījuma bīstamība:

 

Signālvārds: UZMANĪBU!

Brīdinājuma uzraksti:  

H302 Kaitīgs, ja norij.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus (nieres) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

Drošības prasību apzīmējumi:

P260  Neieelpot izgarojumus.

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

P264 Pēc izmantošanas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt.

P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P302 + P350 SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P304 + P340  IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P501 Izmetiet saturu/tvertni bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā.

 

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas