Carlube piedeva dīzeļdegv. pret dūmošanu, 300ml

5.20Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:QDC300
Grupa:Eļļas, smērvielas, piedevas, šķidrumiPiedevas
Ražotājs:Carlube
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :9 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :5 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :5 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :4 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :6 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Vienības gatve veikals :5 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Novērš melno dūmu veidošanos dīzeļdzinēja izplūdes gāzēs, attīra visu degvielas sistēmu, sūkni, sprauslas. Uzlabo degvielas ekonomiju, nebojā atgāzu pēcapstrādes ierīces. Viena pudele (300 ml) pietiek 50 L dīzeļdegvielas. Saderīgs ar visu veidu dīzeļdzinējiem. Nedrīkst jaukt kopā ar citām dīzeļdegvielas piedevām.

 

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI!

Brīdinājuma uzraksti: 

EUH208 Satur AMINO LONG CHAIN ALKYL AMIDE. Var izraisīt alerģisku reakciju. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

Drošības prasību apzīmējumi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. P331 NEIZRAISĪT vemšanu. P405 Glabāt slēgtā veidā. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

Satur: DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; KEROSINE - UNSPECIFIED.

Mazgāšanas līdzekļu marķējums: ≥ 30% alifātiskie ogļūdeņraži.

Drošības datu lapa: QDC300

 

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas