russitemail
Pieslēgties
Pirkumu grozs
0 0.00
Auto ķīmija Gaisa atsvaidzinātāji Eļļas Auto spuldzes Vējstiklu slotiņas Auto paklājiņi Sēdekļu pārvalki

Motora, elektronikas un elektrisko kontaktu tīrīšanas līdzekļi

Alumīnija virsmu mazgāšanas līdzeklis "Clinex ALUM", 5L

kods: C211
ražotājs: Clinex


ir noliktavā, 20+ gab.
cena 18.05
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 19.09.2021.

Viegli putojošs līdzeklis alumīnija detaļu - riteņu disku, bortu, radiatoru utt mazgāšanai. Unikālais sastāvs izceļas ar ļoti efektīvu iedarbības spēju. Likvidē netīrumus, bremžu kluču putekļus, ūdens nogulsnes, kā arī dzelzs oksīdu radītās pēdas. Produkts ir paredzēts lietošanai izsmidzināšanas sistēmās vai arī tradicionālajai mazgāšanai ar rokām.

Atšķaidīšana

Stipri netīru virsmu mazgāšanai 1:0 – 1. Mēreni netīru virsmu mazgāšanai 1:2 - 4

Maisījuma bīstamība:

Signālvārds: BĪSTAMI
Uz etiķetes norādītie bīstamo sastāvdaļu nosaukumi: fluorūdeņražskābe, sālsskābe.
Brīdinājuma uzraksti: 
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H301 Toksisks, ja norij. H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
Drošības prasību apzīmējumi:
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P405 Glabāt slēgtā veidā.
Papildinformācija: mazāk nekā 5% ‐ nejonu virsmaktīvās vielas.

Drošības datu lapa: C211